Cena ropy na rynkach międzynarodowych – przyczyny wzrostu i spadku

Cena ropy ma wpływ na ceny paliw, a to z kolei odczuwalnie dotyka portfele kierowców. Sprawdź, jakie czynniki wpływają na wahania cen surowca i co może przynieść przyszłość.

Cena ropy spada

Cena ropy jest jednym z najważniejszych wskaźników w dzisiejszej gospodarce światowej.

W ostatnich latach obserwujemy spadek cen ropy, co ma bezpośredni wpływ na globalny rynek energetyczny oraz sytuację polityczną w krajach naftowych.

Powody spadku ceny są wielorakie: przede wszystkim wynikają z nadprodukcji ropy przez kraje OPEC oraz braku stabilizacji sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Inną ważną przyczyną spadku ceny ropy jest rozwój alternatywnych źródeł energii.

Spadek ceny ropy to jednocześnie dobra i zła wiadomość dla różnych sektorów gospodarki. Przede wszystkim korzyści odnoszą klienci, którzy płacą mniej za paliwo samochodowe, ogrzewanie domów czy loty samolotami. Jednak dla firm zajmujących się wydobyciem ropy lub jej przetwarzaniem to poważna trudność finansowa i biznesowa. Spowoduje ona często konieczność ograniczenia kosztów albo nawet zamknięcie niektórych działalności rozwojowych. Również dla państw uzależnionych od produkcji i eksportu ropy cena jest czynnikiem decydującym o ich stabilności ekonomicznej i politycznej.

Cena ropy spada

Kolejny dzień niższych cen

Ostatnie dni przynoszą kontynuację trendu spadkowego na rynku ropy. Kolejny dzień to kolejne obniżki cen tego surowca, które nieustannie trwają nakładając negatywny wpływ na światowe gospodarki i branże związane z energetyką. Tym razem notowania niższe o około 1-2% w porównaniu do poprzedniego dnia – jak wynika z danych opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną oraz czołowe agencje ratingowe.

Skąd ta sytuacja? Nie jest też zaskoczeniem dla ekspertów, którzy jednak przewidywali stabilizację po względnie długim okresie spadków.

Jedną z przyczyn jest nadpodaż czarnego złota na świecie – nadprodukcja ze strony USA, Rosji czy Arabii Saudyjskiej nigdy nie była tak wysoka i nieprzerwana jak teraz.

Także pandemia koronawirusa miała znaczący wpływ na popyt, zwłaszcza w państwach mocno dotkniętych kwarantannami czy lockdownami, gdzie konsumpcja energii była drastycznie zmniejszona. Czy wkrótce nastąpi odwrócenie trendu? Na razie analitycy prognozują kontynuowanie spadków chociażby do końca bieżącego roku.

OPEC obniża prognozy

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) ogłosiła obniżenie swoich prognoz dotyczących popytu na ropę naftową w 2021 roku. Wpływ na to mają między innymi poważne problemy związane z pandemią koronawirusa, które zatrzymują wzrost gospodarczy i spowalniają przemysł transportowy. OPEC oczekuje, że zapotrzebowanie na ropę wzrośnie o około 5,8 milionów baryłek dziennie w tym roku – jest to mniejszy przyrost niż pierwotnie zakładano.

Ponadto, według raportu International Energy Agency (IEA), wpływy OPEC ze sprzedaży ropy mogą spaść w ciągu najbliższych pięciu lat o prawie 20%, ponieważ coraz więcej krajów stawia na odnawialne źródła energii i ograniczają wykorzystywanie paliw kopalnych. To wymusza zmiany w polityce energetycznej państw arabskich produkujących ropę – m. in.

Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ekspertom IEA opłaca się inwestować także w nowe technologie służące do produkcji czystej energii.

OPEC obniża prognozy

Rynek nadal niedomaga

Na globalnym rynku nadal obserwujemy niedomagające ceny ropy. Pomimo wzrostów notowań na początku roku, sytuacja nie uległa zasadniczej poprawie. W marcu bieżącego roku światowy popyt na ropę wynosił około 100 milionów baryłek dziennie, co stanowi spadek o około 5% w porównaniu do rekordowych poziomów sprzed pandemii. Rynkowi brakuje stabilizacji i pewności dotyczącej przyszłości popytu oraz możliwości produkcji i dostaw.

Jak pokazują prognozy ekspertów, sytuacja nie powinna się zmienić w najbliższych miesiącach.

Nadal możemy spodziewać się względnej stagnacji cen ropy.

Na rynku utrzymują się także problemy po stronie podaży – wiele krajów nadal zmagają się z nadmiarem wydobytej ropy, a jej magazyny są już praktycznie wypełnione do granic możliwości. Warto też jednak pamiętać o wpływie czynnika politycznego i decyzji poszczególnych państw prodktuentów na funkcjonowanie rynku surowcowego.

Rekordowa nadpodaż surowca

Ostatnie miesiące przyniosły dużą nadpodaż ropy naftowej, co wpłynęło na obniżenie jej ceny. W wyniku pandemii COVID-19 i spowodowanego przez nią kryzysu gospodarczego popyt na surowiec drastycznie spadł, jednak produkcja nie została zredukowana w takim samym tempie. Dodatkowo, Arabia Saudyjska oraz Rosja prowadziły wojnę cenową, zwiększając wydobycie ropy naftowej nawet pomimo niższego popytu. Efektem tej sytuacji była rekordowa nadpodaż surowca i drastyczne obniżenie jego ceny.

Niezwykle ważnym czynnikiem dla cen ropy jest równowaga między podażą a popytem. Nestorowi analizującemu rynek surowcowy nie trzeba mówić, że potrzebna jest stabilność tych dwóch elementów dla utrzymania zdrowej ekonomii globalnej. Na początku roku wzrost zapotrzebowania był widoczny szczególnie w Azji: Chiny przechodziły intensywne przygotowania przed Chińskim Nowym Rokiem oraz importowały dodatkowe ilości ropy do magazynów strategicznych ze względu na kryzys z dostawami hamującymi pracę przemysłu w kraju. Jednakże pojawienie się koronawirusa odwróciło sytuację o 180 stopni, powodując kryzys gospodarczy i spadek popytu na wiele surowców. W efekcie wystąpiła nadpodaż ropy, która przełożyła się na znaczący spadek jej cen.

Rekordowa nadpodaż surowca

Podsumowanie

Obecna sytuacja na rynku ropy naftowej przyczyniła się do znacznych wahań cen tego surowca. W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy jego drastyczny spadek, z powodu pandemii i ograniczeń gospodarczych. Obecnie, w wyniku stopniowego otwierania gospodarki i wzrostu popytu na ropę, ceny znowu rosną. Trudno jednak jednoznacznie przewidzieć, jak będą kształtować się ceny w najbliższej przyszłości. Decydujący wpływ ma tu wiele czynników, takich jak polityka OPEC oraz stan stosunków międzynarodowych.

Cena ropy na rynkach międzynarodowych – przyczyny wzrostu i spadku – FAQ

Jak kształtuje się cena ropy?

Cena ropy zależy od wielu czynników, w tym od podaży i popytu na rynku światowym, polityki organizacji Państw Producentów Ropy Naftowej (OPEC) oraz sytuacji politycznej i gospodarczej w państwach, które są ważnymi producentami ropy.

Dlaczego ceny ropy wahają się tak bardzo?

Ceny ropy mogą znacznie oscylować ze względu na nagłe zmiany podaży lub popytu. Na przykład konflikt na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na ograniczenie dostępności ropy, co prowadzi do wzrostu cen. Z drugiej strony, spadek zapotrzebowania na ropę w czasie recesji ekonomicznej może prowadzić do spadku cen.

Jakie są skutki wysokiej ceny ropy dla gospodarki kraju?

Wysoka cena ropy jest wynikiem wzrostu kosztów produkcji i transportu towarów. To prowadzi do zwiększenia ogólnych kosztów życia dla ludzi i firm, co może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Czym różnią się opracowywanie złóż wykorzystujących tradycyjne metody od nowoczesnych metod opracowania złóż niekonwencjonalnych, takich jak skistowane łupki gazowe i ropa naftowa?

Tradycyjne metody wydobycia opierają się głównie na odwiertach w skalach w poszukiwaniu łatwo dostępnych złóż. Nowoczesne metody opracowania złóż o znacznie mniejszej przepuszczalności (takich jak łupki gazowe) wymagają użycia technik hydraulicznego szczelinowania, co może prowadzić do szkód dla środowiska naturalnego.

Jakie działania podejmują państwa, by kontrolować ceny ropy?

Państwa mogą działać na rzecz stabilizacji cen ropy poprzez regulowanie podaży rządowych strategicznych zapasów ropy, wspieranie rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz zawieranie kontraktów długoterminowych z producentami ropy i innymi krajami w celu zachowania stabilności cen. Jednakże większość cen jest ustalana przez wolny rynek światowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.