Dotacje na fotowoltaikę 2023 – jak uzyskać dofinansowanie?

Fotowoltaika jest znana ludzkości od dziesięcioleci, ale dopiero niedawno stała się na tyle opłacalna, że zaczęła wywierać wpływ na światowy rynek energii. Instalację fotowoltaiczną można obecnie zauważyć na wielu dachach lub posesjach. Ludzie coraz bardziej się nią interesują i dostrzegają potencjalne korzyści płynące z zainstalowania paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby. Taka instalacja doskonale wspiera system gospodarki wodnej w naszym domostwie. Jednak wielu ludzi wciąż powstrzymuje koszt takiej inwestycji, dlatego warto starać się o dofinansowanie do fotowoltaiki!

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Sektor fotowoltaiczny na długo zapamięta rok 2022. Na przełomie marca i kwietnia system rabatowy został zastąpiony nowym prosumenckim modelem rozliczeń – net-billing. Szok jaki wywołała ta zmiana na rynku spowodował, że większość firm fotowoltaicznych odnotowała kilkudziesięcio procentowe spadki zainteresowania usługami instalacyjnymi. Sytuacji nie poprawiły nawet dopłaty do PV z 2022 roku. Choć ich lista była dość długa, problemem były dawno nieaktualizowane niskie stawki sprzed dwucyfrowej inflacji.

W 2023 roku sytuacja zmieni się diametralnie. Jeszcze pod koniec 2022 roku wprowadzono zmiany w dwóch kluczowych programach wspierających efektywność energetyczną i rozwój OZE – Mój Prąd i Czyste Powietrze. W Moim Prądzie w 2023 roku dotacja do fotowoltaiki będzie nawet o 2 tys. zł wyższa niż w 2022 roku (z wyrównaniem dla beneficjentów edycji 4.0). W nowej edycji Czystego Powietrza od 03.01.2023 r. dotacja do fotowoltaiki może wynieść nawet 15 000 zł.

Co więcej, rok 2022 to ostatni rok przejściowy między budżetami unijnymi, co oznacza, że w 2023 roku wreszcie rozpoczną się nabory z środków przekazanych przez UE. Pojawią się nowe możliwości wsparcia.

Kogo dotyczy dofinansowanie do fotowoltaiki 2023?

Według stanu na październik 2022 roku w Polsce jest około 1,16 mln prosumentów. Znaczną część z nich stanowią właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych, do których skierowana była większość programów dofinansowania mikroinstalacji PV wraz dodatkami. Teraz, oprócz wsparcia gospodarstw domowych, na znaczeniu zyskuje również systemowe wsparcie dla przedsiębiorstw czy sektora mieszkaniowego. Jest to niezbędne dla utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki – wyniki wyprodukowanej energii elektrycznej muszą osiągać pewne normy. Jak wynika z raportu „Energia elektryczna 4.0. Tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw”, tylko 18% badanych firm posiada własne źródło OZE. Jednocześnie aż 89% firm uważa, że ostatnie podwyżki cen były dla nich „co najmniej umiarkowanie dotkliwe”.

Ostatecznie z dopłat do fotowoltaiki w 2023 roku będą mogły skorzystać: osoby fizyczne; rolnicy; przedsiębiorcy; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe – szkoły i uczelnie, straże pożarne, szpitale, biblioteki muzea parafie kościoły lub związki wyznaniowe.

Dla beneficjentów nieobjętych przepisami ustawy o pomocy publicznej (tj. osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych itp.) wsparcie będzie miało najczęściej formę dotacji, pożyczek i gwarancji bankowych.

Mój prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Program „Mój Prąd 4.0” został stworzony z myślą o właścicielach domów w Polsce i jest czwartą edycją programu. Celem programu jest wsparcie instalacji kolektorów słonecznych, systemów magazynowania i zarządzania energią w gospodarstwach domowych, tyczy się to również współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby.

Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, którego budżet wynosi 1 mld zł. A jego sponsorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Wsparcie obejmuje do 50% kosztów i nie może przekroczyć 5 tys. zł na jedną instalację. Na dofinansowanie mogą liczyć instalacje o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Warunkiem zakupu magazynu ciepła z dofinansowaniem jest to, że inwestycja musi być zakończona na dzień złożenia wniosku o dotację, ale nie może być zakończona przed ogłoszeniem konkursu.

Fotowoltaika z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością ze względu na pozytywne opinie i dostępne dofinansowanie. Poprzednie edycje programu Mój Prąd zostały szybko wykorzystane ze względu na zbyt mały budżet, jednak w tej rozszerzonej 4. edycji dotacje udzielane są również na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”, także dodatkowym warunkiem przejścia jest jeszcze dobra orientacja w terminach.

FEnIKS – dopłata do mikroinstalacji fotowoltaicznej

Program FEnIKS, czyli Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska 2021 – 2027 jest kontynuacją w ramach programu priorytetowego – Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach dofinansowane zostaną projekty, których celem jest dekarbonizacja gospodarki, poprawa efektywności energetycznej oraz wsparcie energetyki odnawialnej (fotowoltaiki). Całkowity budżet programu Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska to ponad 24 mld euro.

Z tego programu będzie mógł skorzystać niemal każdy, w tym: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, odziały jednostek samorządu terytorialnego, szpitale, szkoły, kościoły i związki wyznaniowe oraz wiele innych podmiotów. Wsparcie obejmie dotacje, pożyczki oraz rozwiązania alternatywne (np. pożyczki z możliwością umorzenia lub dopłaty do kredytów).

FENG – pomoc dla krajowej produkcji energii elektrycznej

Program Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki (FENG) jest kontynuacją programu Inteligentny Rozwój. Narzędzie to skupia się na wspieraniu biznesu i wyspecjalizowanych podmiotów: firm, ośrodków badawczych, instytucji otoczenia biznesu czy instytucji finansowych. W programie FENG dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm będzie dostępne w ramach celu priorytetowego: „Ekologizacja przedsiębiorstw”. Wsparcie będzie miało formę dotacji, pożyczek, pożyczek umarzalnych, a także poręczeń i gwarancji bankowych. Efektem ma być zrównoważony rozwój i przekształcenie gospodarki, na taką z obiegiem zamkniętym. Budżet programu wynosi 8 mld euro.

Jak ubiegać się o dotację w przypadku zgłoszenia do pomocy w zakupie instalacji fotowoltaicznej?

Lista dotacji na fotowoltaikę w 2023 roku jest jeszcze dłuższa niż nawet w 2022 roku. Możliwości jest wiele, ale warto pamiętać, że zasady korzystania z poszczególnych programów mogą się znacznie różnić, np. ze względu na rodzaj beneficjenta czy zakres dofinansowania, a nawet sponsora – warunki wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska będą różnić się od wymagań unijnych funduszy. Jak więc zdobyć dofinansowanie na fotowoltaikę w 2023 roku?

Przede wszystkim należy zacząć od zapoznania się z warunkami dofinansowania – w tym celu należy sprawdzić regulamin wybranego programu.

Niektóre z nich mogą na przykład wymagać podpisania umowy przed rozpoczęciem inwestycji (tak jest np. w przypadku premii termomodernizacyjnej czy białych certyfikatów). O inne można ubiegać się na już zrealizowaną inwestycję (tak jak w przypadku programu Mój Prąd). Pamiętaj też, że większość programów wsparcia realizowana jest na zasadzie rekompensaty za poniesione już wydatki – środki otrzymasz „z dołu” po poniesieniu kosztów.

Co ważne, warunkiem uczestnictwa w niektórych programach może być przeprowadzenie audytu energetycznego. Jest on wymagany w programie Czyste Powietrze, gdy kompleksowa termomodernizacja obejmuje budowę mikroinstalacji, ale także gdy w grę wchodzi system premii termomodernizacyjnych i białe certyfikaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.