Karta ekuz – uprawnienia do opieki zdrowotnej w unii europejskiej

Jakie są zalety i jak działa karta EKUZ – europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego? Jeśli chcesz podróżować bezpiecznie, nie przegap tego artykułu!

Co to jest karta ekuz

Karta ekuz, to Elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego służąca do potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie krajów Unii Europejskiej oraz EFTA. Jest ona bezpłatnym dokumentem wydanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla ubezpieczonych w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Aby posiadać kartę ekuz, należy być ubezpieczonym w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych i złożyć odpowiednie wnioski w wojewódzkich oddziałach NFZ lub poprzez Internet. Dzięki temu dokumentowi, osoby podróżujące za granicę będą mogły skorzystać z opieki medycznej takiej samej jak mają Polacy, bez konieczności ponoszenia kosztów leczenia w danym kraju.

https://www.nfz-katowice.pl/

Korzyści wynikające z posiadania karty ekuz

Karta Ekuz to jedna z licznych, ale bardzo przydatnych kart wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nazwa pochodzi od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia uzyskanie bezpłatnej opieki medycznej na terytorium Unii Europejskiej podczas pobytu w innym kraju niż ten, w którym jesteśmy ubezpieczeni.

To nie tylko dodatkowa ochrona dla zdrowia, ale też spokojniejsze przeżycie podróży po Europie czy pobytu za granicą w celach turystycznych bądź biznesowych.

Posiadanie karty EKUZ ma wiele korzyści. Dzięki temu dokumentowi pacjent może skorzystać z opieki medycznej bezterminowo i bez żadnych opłat dodatkowych ponoszonych z własnej kieszeni nawet poza granicami Polski. W razie potrzeby wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki medycznej lub szpitala we właściwym dla nas kraju i okazać kartę EKUZ – dzięki temu unikniemy problemów ze sporymi rachunkami za leczenie. Ponadto posiadacze karty EKUZ często mają dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, co oznacza mniejszą ilość stresów i szybsze powroty do zdrowia.

Jak zdobyć kartę ekuz

Karta Ekuz to dokument, który potwierdza prawo ubezpieczonej osoby do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w przypadku podróży zagranicznych. Jest ona uzyskiwana przez osoby ubezpieczone w Polsce, które chcą uzyskać dostęp do opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Jednym z warunków jej uzyskania jest posiadanie ważnego polskiego ubezpieczenia zdrowotnego, a także zameldowania na terenie kraju.

W celu uzyskania karty Ekuz należy skontaktować się ze swoim przewodniczącym lub pracownikiem administracyjnym w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych i poinformować go o planowanej podróży za granicę. Następnie należy okazać swój osobisty dowód oraz aktualną kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Po wpisaniu odpowiednich danych przez pracownika instytucji, karta zostanie wygenerowana i wysłana pocztą na adres podany przez klienta.

Procedura ta jest bezpłatna oraz uprawnia nas do korzystania ze świadczeń medycznych na rzecz automatycznie uiszczanego przez NFZ wynagrodzenia lekarzy zagranicznych.

Kiedy warto skorzystać z karty ekuz

Karta Ekuz to dokument ubezpieczenia zdrowotnego, który jest wydawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki niemu osoby przebywające poza granicami Polski mogą korzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach jak w kraju. Karta Ekuz jest bardzo przydatna dla osób, które podróżują po Europie w celach turystycznych lub biznesowych. W przypadku niespodziewanych schorzeń, karta ta umożliwia skorzystanie z usług medycznych bez konieczności płacenia wysokich rachunków za leczenie.

Nie tylko turyści i biznesmeni powinni korzystać z Karty Ekuz. Osoby pracujące sezonowo w innych państwach Unii Europejskiej oraz emigranci okresowi również warto ją posiadać.

Ważne, żeby pamiętać o składaniu wniosku o Kartę Ekuz przed wyjazdem – im wcześniej tym lepiej! Warto mieć świadomość tego, że posiadając kartę można korzystać ze wszystkich świadczeń zdrowotnych dostępnych dla mieszkańców danego kraju UE.

Dlatego warto przemyśleć zalety i potrzebę jej posiadania już przed rozpoczęciem planowanych wyjazdów.

Ważność i przedłużanie karty ekuz

Karta ekuz to dokument, który umożliwia korzystanie z darmowego lub tańszego leczenia na terenie państw Unii Europejskiej oraz EFTA. Właściciel karty ma także prawo do otrzymania niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu turystycznego lub w razie nagłej potrzeby, bez konieczności płacenia za nią kosztów ponadstandardowych. Karta ta jest ważna przez okres 3 lat, a jej posiadacz musi pamiętać o przedłużeniu terminu jej ważności przed upływem tego czasu.

Przedłużanie karty ekuz może być dokonane na dwa sposoby – poprzez podanie wniosku osobiście w najbliższej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. Na proces wydania nowej karty należy od dwóch do czterech tygodni od momentu dostarczenia wniosku. Istotne jest również to, że przedłużając kartę ekuz trzeba mieć pewność, że dane osobowe oraz kontaktowe widniejące na dokumencie są aktualne i właściwe.

Jak zdobyć kartę ekuz

Podsumowanie

Karta EKUZ to unijna karta ubezpieczenia zdrowotnego, która umożliwia korzystanie z publicznej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej. Dzięki niej ułatwione jest uzyskanie potrzebnej pomocy na terenie całej UE, a także w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii i Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i uprawnia do bezpłatnych lub częściowo pokrytych kosztów leczenia. W razie potrzeby można skorzystać z nieodpłatnego transportu sanitarnego oraz zwrotu kosztów nabytych leków. Karta EKUZ działa jako dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i nie zastępuje prywatnego ubezpieczenia.

Karta ekuz – uprawnienia do opieki zdrowotnej w unii europejskiej – FAQ

Jakie są korzyści z posiadania karty ekuz?

Posiadanie karty ekuz daje Ci prawo do korzystania z publicznych usług medycznych w innych państwach Unii Europejskiej oraz EOG na takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju.

Jak zdobyć kartę ekuz?

Kartę ekuz można otrzymać za darmo przez internet poprzez platformę eEKUZ lub osobiście w jednej ze stacji NFZ. W celu uzyskania karty należy posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Czy posiadacz karty ekuz jest objęty pełnym zakresem świadczeń medycznych?

Tak, posiadanie karty ekuz gwarantuje Ci dostęp do wszystkich świadczeń medycznych, które są objęte systemem opieki zdrowotnej w kraju, w którym się znajdujesz.

Jak długo ważna jest karta ekuz?

Karta ekuz jest ważna przez okres jednego roku od daty jej wydania. Należy pamiętać o regularnym jej przedłużaniu przed upływem terminu ważności.

Czy posiadanie karty ekuz zwalnia mnie z płacenia za świadczenia medyczne za granicą?

Nie, ale dzięki posiadaniu karty ekuz zapłata za świadczenia medyczne za granicą będzie dużo niższa lub całkowicie pokryta przez polskie ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku braku karty ekuz ryzykujesz, że koszty leczenia będą znacznie wyższe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.