Transkrypcja nagrań – czym jest proces transkrypcji i na czym polega

Proces transkrypcji nagrań audio lub video polega przede wszystkim na wiernym i dokładnym zapisie słowa mówionego. Oznacza to, że podczas transkrybcji nagrania dochodzi do zmiany treści mówionych w tekst pisany.

Transkrypcja nagrań może dotyczyć zarówno nagrań wideo, jak i plików audio. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz transkrypcji wywiadu, konferencji, prezentacji naukowej, czy rozprawy sądowej, a nawet przygotowania napisów do filmu.

Co ciekawe, z usług transkrybenta korzystają najczęściej badacze, studenci, dziennikarze, sądy oraz osoby niedosłyszące.

Rodzaje usług transkrypcji – jaką powinieneś wybrać

Transkrypcja dzieli się na dwa rodzaje. Jedną z nich nazywamy transkrypcją pełną, z kolei drugą – transkrypcją standardową. Czym się od siebie różnią?

  1. Transkrypcja pełna – inaczej nazywana transkrypcją dosłowną. Ten rodzaj transkrypcji oznacza, że treść mówiona zostaje przepisana słowo w słowo. Oznacza to, że stanowi ona dokładne odwzorowanie wypowiedzi, w tym błędy językowe, przerywniki oraz zakłócenia.
  2. Transkrypcja standardowa – zwana również transkrypcją wygładzoną lub edytowaną. Ta transkrypcja dba o jakość wypowiedzi – podczas tworzenia treści, transkrybent zwraca uwagę na to, by pozbawić tekst błędów składniowych, powtórzeń i wtrąceń. W trakcie optymalizacji treści, zwracana jest  również uwaga na braki w interpunkcji. Powstały tekst ma być czytelny i zrozumiały dla odbiorcy.

Zlecenia nagrań audio i video do transkrypcji niesie ze sobą liczne korzyści. Po pierwsze Twoja grupa odbiorców poszerza się o osoby, które doceniają tekst pisany, dla których korzystanie z opracowań w formie wydrukowanego dokumentu stanowi podstawę zapoznawania się z treściami. Transkrypcja znajduje swoje odzwierciedlenie również w życiu codziennym, gdzie niezbędne jest wykorzystanie przyjaznego i klarownego tekstu. W zależności od wyboru rodzaju transkrypcji, należy podkreślić, że sens wypowiedzi nie może nigdy zostać zmieniony.

Wykorzystanie transkrypcji nagrania podczas rozpraw sądowych

Transkrypcja nagrań nie ma zastosowania jedynie w przypadku nagrań szkoleń, wywiadów, czy podcastów. Sprawdza się ona również w polskim sądownictwie, gdzie niejednokrotnie może służyć jako dowód w sprawie.

Sądy umożliwiają dołączenie nagrania rozmowy lub danego zdarzenia w postaci dowodu w rozprawach sądowych; szczególnie jeśli dotyczą one spraw rodzinnych dotyczących:

  • podziału majątku,
  • alimentów,
  • ustanowienia władzy rodzicielskiej.

Na czym polega transkrypcja w sądownictwie? Dostarczenie nagrania, które równocześnie jest dowodem w sprawie, jest równoznaczne ze sporządzeniem stenogramu, czyli pisemnej wersji nagrania (transkrypcja).

Przekształcenie słowa mówionego na pisane, w tym przypadku, wymaga szczególnej staranności, ponieważ muszą być w tym tekście uwzględnione wszystkie wtrącenia, osoby biorące udział w rozmowie, a także znaczniki czasu określające kiedy dana wypowiedź padła.

Przekazywanie transkrypcji związanej z rozprawą sądową osobie nie mającej wiedzy i doświadczenia, może mieć negatywny wpływ na dalszy przebieg sprawy. Co istotne, transkrypcja przygotowana na potrzeby sądu musi posiadać również wszelkie dźwięki pojawiające się w tle, a także uwzględniać emocje rozmówców. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dużo łatwiej będzie można dzięki temu określić istotny dla sprawy kontekst wypowiedzi. Dostarczone nagranie opracowane przez transkrybenta będzie ważny elementem toczącej się sprawy. 

Transkrypcja nagrań w języku obcym

Transkrypcję wykorzystuje się również do opracowania treści audio lub wideo w języku obcym. Dzięki zglobalizowanej treści, świat nauki, kultury oraz biznesu stał się dostępny dla wszystkich. Chcąc lepiej zrozumieć nagranie w danym języku, warto zlecić specjaliście przeprowadzenie jego transkrypcji, szczególnie jeśli dotyczy to konferencji naukowych lub biznesowych.

Transkrypcja umożliwia przełożenie nagrań na język angielski w formie pracy lub dołączenia do wideo napisów w danym języku. Wielu naukowców wykorzystuje transkrypcję do pisania prac lub podczas realizacji grantów.

Inne zastosowanie transkrypcji

Transkrypcja nagrań wykorzystywana jest również w mediach społecznościowych, marketingu oraz filmach. Obecnie niemal każdy film dostępny w VOD posiada listę napisów, które możesz dopasować do języka, którym na co dzień biegle się posługujesz. 

Wykorzystanie takiej usługi jak transkrypcja pozwala również na wprowadzenie nawigacji czasu w tekście, dzięki której łatwiej będzie można się poruszać po tekście. 

Artykuł powstał przy współpracy z specjalistką od transkrypcji, redakcji i korekty – https://martakafar.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.